Výrobní haly

Montované výrobní haly jsou skvělou volbou z hlediska rychlosti a ekonomičnosti výstavby

Výrobní haly kladou důraz na vysokou využitelnost prostoru, jeho prosvětlení a také obslužnost, manipulace uvnitř objektu s břemeny, výrobky či paletami. Tyto požadavky jdou ruku v ruce s našimi projekčními návrhy, ve kterých maximálně vycházíme vstříc požadavkům investora. Realizujeme ocelové i betonové montované haly


Opláštění výrobních hal

Pro opláštění výrobních montovaných hal používáme sendvičové panely s výplní z IPN nebo minerální vaty, střešní plášť je tvořen podle sklonu střechy od min 7° sendvičovými panely, do sklonu 7° volíme skládaný střešní plášť. Tento způsob opláštění zajišťuje už při tloušťkách IPN okolo 100 mm efektivní a ekonomický provoz objektu. Sendvičové panely jsou praktické při údržbě, výhodami jsou snadná omyvatelnost a případně rychlá oprava při poškození, či zhotovení nového otvoru pro vrata či okna.


Konstrukci výrobní haly je možné dimenzovat a osadit přípravou pro jeřábové dráhy a mostové jeřáby nosnosti nejčastěji od 2 do 15 tun.


Naše výrobní haly jsou připravené i na fotovoltaiku

V současné době většinu nosných konstrukcí a střešních plášťů připravujeme pro osazení fotovoltaických elektráren, které se nyní postupně stávají běžnou součástí průmyslových objektů i rodinných domů.

Zahrnutí realizace FVT elektrárny v počátku přípravy projektu průmyslového objektu, ušetří případné vícenáklady spojené s posílením a přípravou pro FVT v budoucnu.Montovaná výrobní hala s nainstalovanou fotovoltaikou na střeše
Montovaná výrobní hala s obloukovými světlíky na střeše

Jaké jsou možnosti prosvětlení a výplní otvorů

Prosvětlení výrobních průmyslových hal řešíme plastovými, v případě administrativních budov hliníkovými okny.

Objekt haly je možné prosvětlit i střešními obloukovými světlíky, u kterých světlo dostaneme do haly efektivně, nicméně je potřeba zvážit nižší životnost makrolonu oproti zbytku střešního pláště a nižší tepelně izolační vlastnosti tohoto materiálu.


V úvahu připadají i tzv. shedové světlíky, u kterých je životnost stejná jako u plastových/hliníkových oken, pořizovací cena je ovšem vyšší než u standartních obloukových světlíků.

Vstup a vjezd do průmyslových hal řešíme ocelovými dveřmi a elektrickými sekčními vraty

Ocelové dveře jsou praktické z hlediska životnosti, odolnosti vůči poškození a pokud je potřeba tak i požárními vlastnostmi.


Elektrická sekční vrata vybavujeme standardně průmyslovými pohony a zvýšeným kováním tak, aby co nejméně zasahovala do prostoru objektu. Vrata je možné na vaše přání vybavit prosvětlenými sekcemi a integrovanými dveřmi se sníženým prahem. Minimální rozměr vrat do průmyslové haly doporučujeme od šíře 3 000 mm a výšky 3 500 mm při obslužnosti vysokozdvižným vozíkem, při vjíždění kamionů a nákladních vozidel od šíře 4 000 mm a výšky 4 250 mm. U zemědělské techniky od šíře a výšky 5 000 mm.


Vrata rolovací používáme do hal, kde není možné z hlediska vnitřního využití osadit vrata sekční, dále používáme rychloběžná fóliová, či protipožární rolety.

Montovaný výrobní hala s elektrickými sekčními vraty
Montovaná výrobní hala s doplňky a přístřešky

Stínící technika a doplňky k halám

V současné době i u průmyslových objektů řešíme stínění před výplněmi otvorů – předokenní rolety či žaluzie, minimálně jejich příprava v rámci dispozičního řešení otvoru a sekundární konstrukce, která jej v plášti vynáší, by měla být jednou z otázek na investora při tvorbě projektu.


Výrobní montované haly je dále možné doplnit zvenčí o různé přístřešky, markýzy, schodiště, technologické plošiny na střechách a obslužné žebříky na střechu, s jejichž případnou budoucí přípravou vždy automaticky počítáme.


Individuální řešení vašich požadavků

Konstrukce montované haly vždy standardně uvažuje se statickým přitížením od technologických zařízení typu běžné klimatizace, topných těles, sběrnicových košů pro rozvod elektřiny, osvětlení apod. Zpozornět je potřeba v případě umístění tepelných čerpadel na střechu, větších odsávání či jiných vzduchotechnických zařízení, tyto věci ale vždy řešíme individuálně s ohledem na následnou koordinaci se zhotovitelem této části.


CHCETE NEZÁVAZNOU KALKULACI MONTOVANÉ VÝROBNÍ HALY?

Vyplňte jednoduchý poptávkový formulář. 


NEZÁVAZNÁ KALKULACE