Jak správně poptávat realizaci haly?

Co je potřeba řešit při stavbě haly

Náležitosti potřebné pro stavbu haly - Detailní postup pro zdárné započetí stavby, průběh a dokončení montované haly. Realizujeme ocelové a betonové montované haly a rádi vám poradíme, kterou variantu vybrat a proč.

 

Vyřízení stavebního povolení

 1. Vaše prvotní myšlenka, nápad či vize
 2. Schůzka s naším obchodním zástupcem a sestavení základní podoby stavebního záměru montované haly
 3. Počáteční přibližné stanovení ceny kompletní investice dle požadavků investora – obdržíte prvotní studii a základní výkresovou dokumentaci zdarma.
 4. Po odsouhlasení ceny projektové dokumentace pro stavební povolení a inženýring sousledně proběhne za účasti PM CHYTKA zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. všech potřebných částí (geologický průzkum, geodetické zaměření, PBŘS, technické a souhrnné zprávy a další dokumentace) pro vydání stavebního povolení.
 5. V průběhu, kdy je již jasné PBŘS a odsouhlasena projektová dokumentace, dodáme do projektu statickou dokumentaci provedení stavby jak na nosný skelet, tak na založení, tuto část tedy zbytečně neplatíte 2x, naši dokumentaci lze již použít pro realizaci stavby
 6. Po vydání platného stavebního povolení lze podepsat smlouvu o dílo a postupně začít s realizací


CHCETE NEZÁVAZNOU KALKULACI
MONTOVANÉ HALY?

Vyplňte jednoduchý poptávkový formulář


  Nezávazná kalkulace  

Nebo se nám ozvěte a probereme 
Váš záměr osobně


Postup při kompletní realizaci

 1. Započetí stavebních prací – skrývka, srovnání terénu apod.
 2. Založení stavby – pilotování, zhotovení základových patek, případná betonáž kalichů u železobetonového skeletu
 3. Výroba skeletu montované haly (probíhá před či souběžně se stavebními pracemi)
 4. Montáž skeletu
 5. Montáž opláštění a výplní otvorů s klempířskými prvky
 6. Betonáž podlahových konstrukcí
 7. Zhotovení ZTI (vytápění, vodoinstalace, elektroinstalace apod.)
 8. Dokončovací práce – příčky, podhledy, výmalby…
 9. Dokončení zpevněných ploch, terénů apod.

 

Postup při kolaudaci

 1. Předání a převzetí jednotlivých dokumentací, technických listů, atestů, prohlášení o provedení díla a kompletní sestavení dokumentace potřebné pro kolaudaci
 2. Zažádání o souhlasná stanoviska dotčených příslušných orgánů (např. HZS, KHS apod.)    
 3. Zažádání o kolaudaci na příslušném stavebním úřadě a doložení potřebných dokumentací
 4. Roční zkušební provoz a následně po této lhůtě finální kolaudace

 

Nacenění haly

Důležitým krokem pro co nejpřesnější nacenění montovaného objektu podle typu použití je vyplnění nezávazného poptávkového formuláře a také schůzka s naším obchodním zástupcem.


Vizualizace-ct11

Vizualizace hal

Investor od nás po první schůzce dostane zdarma nejen rozpočet na vrchní stavbu, případně dle dohody na stavbu spodní, ale i zjednodušenou studii včetně vizualizace a výkresové dokumentace. 

Na základě těchto podkladů, po finálním odsouhlasení a zkoordinování s projektem, zpracujeme finální statický návrh a výrobní dokumentaci montované haly.


Základní parametry montovaných hal

Základním stavebním modulem pro ocelové i železobetonové skelety jsou násobky po cca 6 metrech jak v podélném, tak příčném směru, jak z důvodu materiálové výhodnosti, tak z dispozičního hlediska možnosti překlenutí této délky stěnovým opláštěním bez nutnosti pomocných vnitřních konstrukcí, ve zkratce tak peníze vložené do pomocné konstrukce investujete do lepšího zateplení budovy.


Výška objektu by měla v obou případech být min 5 metrů, při osazení jeřábovou dráhou s mostovým jeřábem od 6 metrů.


Výška není omezena násobky, pouze statickým návrhem, běžně se montované skelety dělají do výšek okolo 15–20 metrů.


Statický návrh objektu vždy zásadně závisí na umístění v rámci sněhového pásma a větrné oblasti, tyto základní parametry vždy zohledňujeme při návrhu konstrukce montované haly.


Podoba montované haly se podle sklonu střechy u obou typů skeletu dělí na:

Sedlová – s použitím sendvičového panelu i skládaného pláště podle velikosti sklonu střechy
Pultová
 • s nízkým sklonem a použitím skládaného pláště,
 • s normovaným sklonem pro sendvičové panely – vhodné pro rozpon do 20 metrů z důvodu převýšení střechy od okapové po hřebenovou hranu (cca 3 metru u rozponu 20 metrů).


Interiér hal a vestaveb

Interiér průmyslových montovaných hal je možné doplnit o různé vestavby pro kancelářské použití či montážní a jiné výrobní prostory i včetně osazení mostových jeřábů, schodišť a dalších.


Rádi vám pomůžeme s plánováním a poradíme vám nejvhodnější řešení.


administrativní budovy  

interier
Skladove-haly-jerab

Doplňky hal a výplně otvorů

Při přípravě výstavby je potřeba vyhodnotit veškeré požadavky, které má průmyslová montovaná hala splňovat a jejichž příprava je nutná už v rámci nosné konstrukce. Jde například o instalaci manipulačních jeřábů.


Nejčastěji používané jsou

Mostové jeřáby – nutná příprava již v rámci nosné konstrukce. Jeřábová dráha u mostových jeřábu je uložena buďto na konzolích, které jsou připraveny v rámci statického návrhu nosného skeletu, či jako podvěsné, kdy konzole pro uchycení jeřábové dráhy jsou svěšeny ze střešních vazníků.


Sloupové otočné jeřáby – nutná koordinace světlé výšky objektu v návaznosti na požadovaný zdvih a celkové rozměry jeřábu jak u novostaveb, tak i u stávajících hal.


 • Nejlepší cena
  Certifikovaná kvalita
  Kvalita naší práce je potvrzena a ručíme za ni
 • Rychlá finalizace
  Rychlá realizace
  Díky mnohaletým zkušenostem máme ověřené výrobní know-how
 • Variabilní instalace
  Variabilní instalace
  Vycházíme maximálně vstříc individuálním požadavkům
 • Komplexní řešení
  Komplexní řešení
  Zakázkám poskytujeme kompletní servis, od projektování po stavbu