Ocelové haly

Ocelové montované haly - vysoce flexibilní řešení

Montované haly s ocelovou konstrukcí zaručují vysokou variabilnost, rychlost montáže, dlouhou životnost a flexibilitu, například rozšíření haly přistavením dalších modulů či výměna neizolovaného pláště za izolovaný.


Konstrukce ocelové montované haly je oproti železobetonovému skeletu složena z ocelových rámů. Ocelové rámy tvoří nosné ocelové sloupy a vazníky, které mohou být doplněny ztužidly. Ve střešní části je konstrukce spojena vaznicemi MESTEC, jde o systém tenkostěnných profilů. 


Ocelová konstrukce haly je vždy opatřena protikorozní ochranou, případně nátěrem s požární odolností. Montované ocelové haly mohou mít sedlovou, pultovou či plochou střechu; mohou být bez podpěr či s podpěrami. Délka hal je neomezená

 

Parametry ocelové konstrukce montovaných hal

 • navrhujeme z válcovaných profilů do rozponu 30 metrů beze sloupu rámové, nad rozpon 30 metrů beze sloupu s příhradovými vazníky.
 • standartní požární odolnost ocelové konstrukce doložená statickým výpočtem je R 15 DP1.
 • zvýšení požární odolnosti ocelové konstrukce je možné dvěma způsoby:
  1. dimenzí nosných profilů – ekonomicky a prostorově výhodné je pouze naddimenzování nosných sloupů, u stropních či střešních vazníků a vaznic je již výhodnější použití požárních nátěrů
  2. požárními nátěry – dle požadavků vycházejících z PBŘS je nátěrový systém navržen tak, aby splnil požadované hodnoty požární odolnosti R 30DP1 až R 60 DP1
   • u takto ošetřené konstrukce je pak součástí každoroční revize společně s dalšími požárními zařízeními
   • životnost nátěrového systému, pokud se jedná o standartní prostřední výrobní haly bez agresivních vlivů je pak navrhována na dobu životnosti konstrukce tedy cca 50 let.
   • stropní konstrukce je většinou tvořena nosníky, na které je položen trapézový plech, který je zároveň s výztuží přibetonován


Výhody ocelové konstrukce    

 • nízká hmotnost a nenáročnost při založení stavby
 • variabilita
 • téměř neomezená tvárnost
 • prostorová nenáročnost nosných prvků. Při nižší výšce budovy, vyšší užitná vnitřní výška než u železobetonové konstrukce
 • případná demontovatelnost a přemístění, či prodej
 • po skončení životnosti její recyklovatelnost


Nevýhody ocelové konstrukce

 • proti železobetonovým konstrukcím nižší požární odolnost

 

Všechny haly realizujeme v souladu s platnými stavebními a bezpečnostními normami.


Opláštění montované ocelové haly


Zateplené haly s ocelovou konstrukcí

Montované ocelové haly lze opláštit sendvičovými panely (PIR, PUR nebo s výplní minerální vaty) v různých tloušťkách a barvách. Mezi velké přednosti panelů patří výborné tepelně izolační vlastnosti, vysoká požární odolnost a snadná údržba. Panely se kotví ke konstrukci pomocí samo vrtných šroubů.


Nezateplené ocelové haly

Nezateplené haly, např. sklady nebo některé stavby v zemědělství, jsou opláštěny trapézovým pozinkovaným plechem s ocelovým jádrem a barevným polyesterovým nástřikem dle přání zákazníka. Jako prosvětlení lze instalovat pásy průsvitných sklolaminátů tvaru profilovaného plechu. Plášť se kotví k bočním paždíkům ocelové konstrukce.

 

Využití montované ocelové haly

 • Výrobní a průmyslové haly
 • Skladové haly
 • Administrativní budovy
 • Zemědělské stavby
 • Chladírenské a potravinářské haly
 • Autosalony a autoservisy
 • Prodejny a další

 

Možnosti výplně otvoru u ocelových montovaných hal

 • Průmyslová sekční vrata, s možností integrovaných dveří
 • Plastová okna a dveře
 • Hliníková okna
 • Ocelové dveře a vrata
 • Střešní světlíky, fixní nebo otvíravé s čidlem vítr/déšť
Každou montovanou ocelovou halu řešíme individuálně tak, aby maximálně plnila požadavky zákazníka a účely, pro které je realizována.