Projekt EU

Projekt Instalace fotovoltaické elektrárny s akumulací ve společnosti Chytka s.r.o. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004276 je spolufinancován Evropskou unií.

 

Předmětem projektu je zavedení úsporných opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energie ve společnosti CHYTKA s.r.o. Díky projektu dojde ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následnému navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. Díky realizaci projektu bude instalována FVE elektrárna s akumulací sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.


Projekt instalace fotovoltaické elektrárny s akumulací je spolufinancován Evropskou unií.