Betonové haly

Montované haly s železobetonovou konstrukcí

Stavíme haly s oběma typy konstrukcí, ocelové i železobetonové. Betonové haly využijete všude tam, kde potřebujete pevnou a velkou halu s dlouhou životností.


Železobetonové konstrukce mají svoje užití pro všechny typy montovaných hal, výrobní, skladovací i administrativní. Tyto haly dodáváme včetně střešního a stěnového opláštění, výplní… kompletně a na klíč.


Parametry betonové konstrukce montovaných hal

  • stejně jako u ocelových konstrukcí je možné různými typy vazníků překlenout beze sloupu rozpon až 33 metrů
  • stropní konstrukce jsou tvořeny průvlaky a železobetonovými předepjatými panely – SPIROLLY
  • požární odolnost skeletu je v základním provedení a návrhu R 30DP1, možnost zvýšení požární odolnosti skeletu je naddimenzováním velikosti prvků a množství výztuže

Při rozpočtování železobetonového skeletu se nesmí zapomenout na sekundární konstrukce pro vynesení vrat, oken, světlíků a dalších, v ceně skeletu tato část dělá poměrně velkou částku, v ceně ocelové konstrukce již bývá standardně zahrnuta.

 

Výhody železobetonové konstrukce

  • požární odolnost R45 bez úpravy dimenze profilů

 

Nevýhody železobetonové konstrukce

  • z hlediska dispozice statického návrhu omezené možnosti
  • křehkost při výstavbě
  • oproti ocelové konstrukci při skončení životnosti obtížná likvidace