Zadejte poptávku

Rekonstrukce hal

Provádíme kompletní i částečné rekonstrukce hal a střech a to včetně demontáže původního pláště. Dle účelu budovy doporučíme vhodnou plechovou krytinu (trapézový plech nebo sendvičové panely) i prosvětlení.

RM FACILITY - v realizaci

RM FACILITY - v realizaci

Havlíčkův Brod

Realizace: 2020

Celková výměra: 1530 m2


Revitalizace skladové haly. 


Odstranění vnějšího a vnitřního opláštění stěn a podhledu z trapézového plechu včetně izolace, dále výplní otvorů, okapů a svodů. Dodávka a montáž nového opláštění z izolačních panelů včetně nových výplní otvorů a klempířských prvků.  

ZOŠI REAL

ZOŠI REAL

Kupařovice

Realizace: 2020

Celková výměra: 762 m2


Rekonstrukce opláštění haly. 


Dodávka a montáž ocelových botek a ukotvení Z-profilů, dodávka a montáž trapézových plechů včetně klempířských prvků. 


 

MTC - invest

Realizace: 2020

Celková výměra: 602 m2

 

Rekonstrukce části stěny objektu bývalé spalovny. 

Demontáž prosklených výplní, úprava a zarovnání stávající konstrukce odřezáním/pálením.

Doplnění vodorovné konstrukce pro kotvení panelů na vyzděné části, výroba a montáž pomocné ocelové konstrukce pro vynesení oken a pro osazení vrat. 

Opláštění stěnovými panely.  

POHANKA

POHANKA

Brno

Realizace: 2020 

Celková výměra: 1208 m2


Rekonstrukce opláštění obloukové haly 13 x 47 x 6,57 m. 

Demontáž původní krytiny, dodávka a montáž sklolaminátových desek Elyplast v barvě opál a neprůsvitné modré. 

Demontáž stávajících vrat, výroba a montáž pomocné ocelové konstrukce pro el. sekční vrata. 

AVICENTRA

AVICENTRA

Studenec

Realizace: 2019 

Celková výměra: 2229 m2

 

Dodávka a montáž panelů včetně klempířských prvků. 

AUDACIO

AUDACIO

Svatobořice-Mistřín

Realizace: 2019 


Rekonstrukce areálu. 

KATRES

KATRES

Jihlava

Realizace: 2019 

Celková výměra: 990 m2 

 

Demontáž stávající krytiny, dodávka a montáž nové krytiny a klempířských prvků. 

NEJEDLÝ

NEJEDLÝ

Miroslav

Realizace: 2019

Celková výměra: 660 m2


Rekonstrukce střechy. 

Dodávka a montáž ohýbaných MESTEC vaznic. 

Dorovnání sendvičových panelů v místě mezistřešního žlabu a přefóliování střechy hydroizolační fólií s dopojením na přístřešek.


GAMA

GAMA

Kamenička

Realizace: 2018

Celková výměra: 186 m2

 

Rekonstrukce štítu haly (výška hřebene střechy 13,5 m).